Wie zijn wij?

Van het moment dat Marie-Jeanne België verliet, werd zij door het thuisfront gesteund. De organisatie van de steun gebeurde vanuit het huis van haar broer Jan, dit samen met zijn vrouw Claudine en andere familieleden. Er gebeurden geldinzamelingen, er werden kleding en andere hulpmiddelen opgestuurd.
Jan en Claudine verzorgden ook de nieuwsbrieven en zorgden voor alle andere secretariaat- en bankwerk.

Door de jaren heen werden er echter meer en meer eisen gesteld en zo ontstond in 2006 de feitelijke vereniging. Toen werd ook de samenwerking begonnen met Kontinenten in Kortrijk. Zo konden ook fiscale attesten worden afgeleverd voor de giften van hen die Marie-Jeanne en haar werk steunen.

In februari 2007 gingen 6 familieleden, waaronder de zoon van Jan en Claudine, op bezoek bij Marie-Jeanne in Indonesië. Zij waren zo onder de indruk van het werk dat “Mama België” daar verricht, dat zij bij thuiskomst effectief iets wilden doen om haar te helpen. Zij besloten daarom een vzw op te richten. Dit om de hulp een officiëler karakter te geven, maar zonder te vergeten wat iedereen in de afgelopen jaren al heeft gedaan om Marie-Jeanne bij haar werk voor de kinderen van Flores, alsook hun families, te helpen.

Begin 2010 werd dan de onderafdeling Sint-Truiden opgericht om de activiteiten aldaar beter te coördineren. Daarnaast werd het betuur uitgebreid met 2 leden: dr. Freddy Colson en zijn echtgenote Lilian Eilers. Zij willen de ervaring die zij opdeden door het werk van Freddy binnen het Vlaams ministerie voor ontwikkelingssamenwerking, nu ten dienste stellen van onze organisatie.

De bestuursleden zijn:

Bart COLSON Zwevegem voorzitter
Jan COLSON Kortrijk onder-voorzitter
Claudine EVERAERT-VERMOORTEL Kortrijk penningmeester
Tursen RINGSTON Brugge secretaris
dr. Marleen COLSON Sint-Truiden afdeling Sint-Truiden
Luc GRAINDOURZE Sint-Truiden afdeling Sint-Truiden
dr. Freddy COLSON Kampenhout  
Lilian EILERS Kampenhout